ישיבת כרם ביבנה

אל הר המוריה

מרדכי דצקובסקי


כתוב בתורה: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה כָּל צָרוּעַ וְכָל זָב וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ". הגמרא (פסחים ס"ז) לומדת שיש שלושה מחנות: מחנה שכינה שלשם אסור לטמאי מת להיכנס, מחנה לויה ששם מותר לטמאי מת להכנס ואפילו את המת עצמו מותר להכניס לשם. וכשבאו ישראל לירושלים ובנו בית מקדש, התחלקו המחנות כך: מחנה שכינה זה העזרה (והחמירו שיהיה גם עזרת הנשים והחיל), מחנה לויה זה הר הבית עצמו.


ואכן כך הרמב"ם כותב: "טְמֵא מֵת אֲפִלּוּ הַמֵּת עַצְמוֹ מֻתָּר לְהִכָּנֵס לְהַר הַבַּיִת שֶׁנֶּאֱמַר 'וַיִּקַּח משֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ' עִמּוֹ בְּמַחֲנֵה הַלְּוִיָּה". 


כשאנו מעיינים בהיסטוריה של העם היהודי אנו מוצאים שרבים וטובים עלו להר הבית. נמנה כמה מהם:


הרמב"ם: "ביום שלישי בשבת... יצאתי מעכו לירושלים תחת סכנה, ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו". (יש לציין, שיש הסוברים שהרמב"ם אינו מתכון להר הבית אלא לבית כנסת מרכזי כלשהוא שהיה באותו הזמן בירושלים).


המאירי: "ומנהג פשוט ליכנס לשם לפי מה ששמענו".


מהרי"ט: "וצריך להודיע בזמן הזה בעונותינו... שמותר ליכנס לשם כשיטבול... לפנים בהר הבית, וכאשר זיכני לעלות וליראות שם את פני ה'".


יבוא השואל וישאל: גם אם מותר לעלות להר הבית, מה הענין לעשות זה? נקדים ונאמר שאם הרמב"ם כותב שהוא הסתכן בעליה להר הבית, והרמב"ם לא ידוע לנו כ'הרפתקן', יש לשער שיש ענין גדול לעלות להר הבית.


ואלו המצוות שאנו מקיימים היום בעליה להר הבית בטהרה:  1. מצוות 'לשכנו תדרשו ובאת שמה' – "כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל שִׁבְטֵיכֶם לָשׂוּם אֶת שְׁמוֹ שָׁם לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ וּבָאתָ שָּׁמָּה" (דברים יב, ה). וכותב הרמב"ן 'שתלכו לו מארץ מרחקים ותשאלו אנה דרך בית השם ותאמרו איש אל רעהו לכו ונעלה אל הר ה'...'. ולאלו שאומרים 'הרי אנחנו לא יודעים אפוא זה בדיוק וכו'' בשבילם כותב המלבי"ם 'למד להם שלא יגלה ה' סודו ע"י נביאו להודיעם מקום הנבחר רק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריו, ואז יערה עליהם רוח ממרומים אחרי ההכנה הראויה'.


  2. מצוות 'מורא מקדש' – בדיוק כמו שמצוות יראה מההורים לא מתקימת בזה שהבן מתרחק מאביו, אלא דוקא כשהוא נמצא אצלו ומתנהג בכל הכבוד הראוי, כך גם מצוות מורא מקדש לא מתקים בזה שהוא מתרחק מהמקום אלא דווקא כשהוא נכנס למקום ומקפיד על ההלכות הנוגעות בו. וכך כותב הרב נחום אליעזר רבינוביץ' (ראש ישיבת מעלה אדומים): 'מצות יראה היא מצוה חיבוית המתקיימת בקום ועשה. כלומר, רק מי שנתקרב למקום המקדש ונכנס עד למקום שמותר להיכנס ונזהר שלא לפרוץ הגבולות ומקפיד על ההלכות המוזכרות במצוות 'יראה'... בכך מקיים את מצוות העשה של היראה... הרי מבואר כי כאשר אדם נכנס להר ונוהג בזהירות הראויה ופורש ממקום שצריך לפרוש – אז מקיים מצוות יראה. אבל אם אינו בא לשם כלל, אין זה אלא כמתעלם ממצוות מורא מקדש ואין בכך לא יראה ולא כבוד'.


  3. מצוות 'לא תחנם' – יש איסור לתת לגוים חניה בארץ ישראל, בוודאי הוא הדין בהר הבית. וכך כותב הגר"ש גורן זצ"ל: "בהימנעות מעלייה להר הבית עוברים על איסור תורה של 'לא תחנם', לא תיתן להם חניה בקרקע, שכבר קבעו הפוסקים שאבדן הריבונות כמוהו כחורבן".


  4. מצוות 'והורשתם את הארץ' – כאשר אנו עולים להר הבית אנו זוכים לקיים מצוות עשה של הורשת הארץ. בהר הבית המצוה מתקימת כשאר אנו פוקדים את המקום ומתפללים בו.בגלל שרבו הטענות לצערנו נגד העלייה להר הבית, אעלה את הטענות העיקריות וננסה לענות עליהם:  1. הטענה: בכניסה להר הבית יש חשש של איסור כרת ואין אנו יודעים את המקומות המותרים.תשובה: הטענה הנ"ל אינה נכונה. מזמן חורבן הבית עברה מסורת במשך דורות על מקום המקדש ואבן השתיה. כתבו את זה תלמיד הרמב"ן, הרדב"ז, הב"ח, החיד"א ועוד. וסמכו על זה החת"ס, החפץ חיים, והחזון אי"ש. לאחר ששחררנו את מקום מקדשנו בחסדי ה' עלינו בכ"ח באייר התשכ"ח, עלה הרב גורן עם צוות מדידה ומדד את כל המקומות בהר הבית, והיום אנו יודעים בוודאות – את המקומות המותרים בוודאות, ולא נכנסים למקומות המסופקים. ולאלו שמסתמכים על האיסור של הרב קוק זצ"ל – הרב פסק זאת כשעוד היה אסור ליהודים להכנס לשם בגלל האומה הישמעאלית, וכן הוא כתב דברים חריפים על הברון שעלה בלי טבילה.  1. הטענה: ההשקפה שלימד הרצי"ה כי בית המקדש הוא מדרגה השייכת לכלל ישראל ולא לאדם פרטי, אלא יש קודם כל לבנות את הרצון של עם ישראל למקום המקדש בלבבות ובמוחות, ורק לאחר מכן נוכל לבנות את בית המקדש.תשובה: מובן שגם העולים להר הבית סבורים כי מדרגת בית המקדש שייכת דוקא לכלל ישראל ולא לאדם פרטי כפי שלמדנו מהרצי"ה, אך אם אנו רוצים לרומם את עם ישראל למדרגה העליונה אנו צריכים לקרב אותם בפועל אל מקום המקדש. ודבר ברור הוא שעצם העלייה להר והעלאת המודעות גורמת לאנשים לשאול ולרצות את מקום המקדש. אם רק נדבר על זה, זה יישאר בתאוריה בלבד. מעניין אפוא הינו היום אם היו אומרים לחלוצים 'קודם כל צריך שכל עם ישראל ירצה את ארץ ישראל, ורק אחר כך אנחנו נוכל לעלות כולנו ביחד ולהקים את המדינה'....  1. הטענה: אם נעלה להר הבית בטהרה, יבואו אחרים שיכנסו למקומות האסורים.תשובה: לא רק שהטענה הזאת לא נכונה כלל אלא היא אף הפוכה בדיוק! עצם זה שאין מספיק דתיים שעולים להר הבית ומשכנעים את הציבור לכך, נכנסים למשבצת הריקה ארגונים שההלכה אינה עומדת בראש מעיניהם ובכך עולים להר בלי טהרה. אם הרבה דתיים יעלו להר הבית בטהרה, דבר זה רק יגרום לאנשים להבין את קדושת המקום ולהמנע מלפגוע בו. הדוגמא הכי טובה זה מדינת ישראל: הדתיים שלא הצטרפו לחובבי ציון בוודאי חשבו שאם אנחנו נפעל יבואו חילונים ויפעלו גם הם, ולכן עדיף שלא נפעל כלל. מה שקרה זה פשוט שהחילונים פעלו והקימו את הציונות, וכך את הפרות של הסרבנות הדתית דאז, אנו אוכלים עד היום...  1. הטענה: כשאנו עולים להר הבית אנו גורמים לערבים לרצוח אותנו.תשובה: חוץ מזה שהערבים רוצחים בנו לא מאתמול ולא משלשום, עצם זה שהם מתחזקים כדי להלחם על המקום הזה זה רק מראה שזהו עוד שלב בתהליך הגאולה. גם כשיהודים התחילו לעלות לארץ הערבים התחילו בפרעות, האם בגלל זה הפסקנו? האם מישהו כאן חושב שאחרי פרעות תרפ"ט היה צריך להפסיק את העליה לארץ ולוותר על החלום של הקמת מדינת ישראל? (ובזמנו לאחר הטבח הנורא בחברון הרבה רבנים גלותיים הוציאו 'דעת תורה' שלכל מי שעולה לארץ ותומך בציונות יש לו דין רודף! מזכיר לכם משהו...?). ומתי מצינו שבמלחמה נרתעים מפני פיקוח נפש? הערבים שחטו בנו בגלל שעלינו לארץ, שחטו אותנו בגלל ההתנחלויות, והיום שוחטים בנו בגלל הר הבית. העם מישהו כאן מתנגד לעליה לארץ ישראל. האם מישהו כאן חושב שהיה צריך לעצור את 'גוש אמונים' בגלל שהערבים לא אהבו את זה? (מי שכן, שיפנה אלי...). לא צריך להיות מזרחן דגול כדי להבין שהשליטה בהר הבית תשפיע באופן עמוק על השליטה בשאר רחבי ארצנו הקדושה. וכך כותב הרמב"ן "ואני אומר בדרך סברא, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה.. ועל כן היה הקצף עליהם". וכך כותב אור החיים, פרשת בהר, כ"ה, כ"ה: עתידין ליתן את הדין כל אדוניה ארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב".


בגלל שקצרה היריעה, ניסיתי להביא את עיקרי הדברים. מי שמעונין ניתן להשיג אצלי את החוברת 'לשכנו תדרשו ובאת שמה – בירור הלכתי מקיף בנושא העלייה להר הבית' נכתב ע"י הרב אלישע וולפסון, וזכה להסכמת הרבנים הרב דב ליאור ועוד. שם מבוררים הדברים היטב, דבר דבור על אופניו. כמו כן, ניתן להשיג אצלי 'הלכות טבילה להר הבית לגברים' – נכתב ע"י הנ"ל, בהסכמת הרב דב ליאור שליט"א.


(פורסם באשכולות 354 # חיי שרה  תשע"ו)

 

 

השיעור ניתן בכ"ג חשון תשע"ו

קוד השיעור: 6683

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר בנושא הר הבית (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב בנימין בארי
הרב בנימין בארי
ע 2
[לא ידוע]
ע 2
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע 2 P
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע K