חבורה בשבת

חבורה בשבת

הרב צבי שכטר

Acrobat להורדת השיעור

שיעור עיון במסכת כתובות


מראה מקומות שפורסמו לשיעור:
תוס' כתובות ה: ד"ה דם
תוס' שבת קה: ד"ה הא;  שבת קו. תוד"ה חובל
אגרות משה או"ח ח"א סי' ח' ; יו"ד ח"ב עמ' רמ"ט ד"ה אבל ברור*
בכורות לז:
איזוהי יבשה...
תוס' קידושין עח: ד"ה לא
קידושין ז. דבר שהנשמה תלויה בו
רמב"ם פרק א' מנזירות הל' ט"ז ;  פרק ט"ו ממעה"ק הל' ב'*
אהלות
פרק א' משנה ו' - הותזו ראשיהם*


* - מצורף בדף מקורות להדפסה

 

 

השיעור ניתן בג' כסלו תשע"ו

קוד השיעור: 6694

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור עיון במסכת כתובות (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע