קנס, ממון וכפרה

קנס, ממון וכפרה

הרב צבי שכטר

בבא קמא

מראה מקומות לשיעור:
תוס' (ד.) ד"ה כראי ורבינו פרץ (שם)
תוס' (מג.) ד"ה מאי לאו
ב"ק (קד:) אלמא חומש ממונא הוא
תוס' כתובות (ל:) זר שאכל
ב"ק (מא:) כשהמית ע"פ ע"א
סוגיית (ב"ק טו.) פלגא נזקא קנסא
ב"ק (עה.) המצא בעדים
רמב"ם ריש הל' שבת שלא לענוש
תוס' פסחים (כט.) ד"ה רבי נחוניא היא
ר"ש לתרומות פ"ו מ"א ופ"ד מ"א-מ"ט א"י למחול דאכל בשוגג

 

 

השיעור ניתן בי"ז שבט תשע"ז

קוד השיעור: 7481

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב צבי שכטר
הרב צבי שכטר
ע
הרב צבי שכטר
הרב צבי שכטר
ע
הרב צבי שכטר
הרב צבי שכטר
E
הרב צבי שכטר
הרב צבי שכטר
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע