נאנסתי תחתיך

נאנסתי תחתיך

הרב דוד קב

כתובות ט. - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור:
כתובות ט. האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו וכו'
רא"ש שם סימן י"ח, במה שמביא דברי ר' יונה על ברי ושמא ומה שהקשה עליו
רמב"ם הלכות נדרים פרק י"ב הלכה ט'
נדרים צ: במשנה ובר"ן על הדף שם ד"ה ואיכא למידק

 

 

השיעור ניתן בט"ז טבת תשע"ו

קוד השיעור: 6798

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתובות ט. - שיעור עיון כללי בנושא: האומר פתח פתוח וטוענת נגדו נאנסתי תחתיך (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע