ספק וספק ספיקא בזנות ובטומאה

ספק וספק ספיקא בזנות ובטומאה

הרב דוד קב

כתובות - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור:
כתובות ט. האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו וכו'
שטמ"ק ד"ה נאמן לאוסרה עליו, במה שמקשה מספק טומאה ברשות היחיד טמא ותירוצו
טהרות פרק ו' משנה ד'
תוס' כתובות ט. ד"ה ואי בעית אימא
רי"ף (ג'. בדפי הרי"ף)
תוס' סוטה כח: ד"ה ברשות הרבים ספיקו טהור
רמב"ם אבות הטומאה פרק יח הלכה א'

 

 

השיעור ניתן בט' שבט תשע"ו

קוד השיעור: 6833

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתובות ט. - שיעור עיון כללי

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע