Muscat # Yitro

מוסקט # פרשת יתרו: יום חתונתו

הרב קלמן מאיר בר

 

 

השיעור ניתן בט"ו שבט תשע"ד

קוד השיעור: 6877

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מוסקט לפרשת יתרו (זמן חורף תשע"ד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע