ספק טומאה ברשות היחיד

ספק טומאה ברשות היחיד

הרב דוד קב

כתובות ט. - שיעור עיון כללי


בהמשך לשיעור הקודם - ספק וספק ספיקא בזנות ובטומאה


מראה מקומות לשיעור:
כתובות ט.
האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו וכו'
סוטה כח.: ת"ר שלוש פעמים האמורים בפרשה וכו' ... ברה"ר ספקו טהור תוספות ד"ה ברה"ר
שם כט. והבשר אשר יגע וכו'
ב"ב נה: תוספות בא"ד רבי אליעזר מהמילים מיהו קשה לר"ת לשני הפירושים וכו'
נזיר נז.: שנים נזירים וכו' (משנה וגמרא) תוספות ד"ה באומר ראיתי
נדה ג. תוס' ישנים מהמילים מיהו מהא גופא תימה... ותירוצו
רמב"ם אבות הטומאה פרק י"ח הלכה א

 

 

השיעור ניתן בל' שבט תשע"ו

קוד השיעור: 6923

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתובות ט. - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע