ישיבת כרם ביבנה

אשכולות 417 # אחרי קדושים תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


אהבת ישראל
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


אחרי מות - בזאת יבוא אהרן!
מרדכי דצקובסקי


אין כסף | קידושין ג ע"ב
ר' יונתן שיפטן


'עבודה עברית' | חלק א'
ר' דניאל סגרון


קדושים תהיו


הזורעים בדמעה ברִנה יקצורו
אורי רוזנבלט (ה')


הנהגות סוף תפילת העמידה
ר' איתן גרתי


בשר תאוה
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בח' אייר תשע"ז

קוד השיעור: 7602

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת אחרי-קדושים
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: