Eshcolot 420 # Bemidbar 5777

אשכולות 420 # במדבר תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


איש על דגלו
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


כל יוצא צבא
אורי רוזנבלט (ה')


לימוד תורה מול חיי משפחה
ניצן מנדלבליט


הניעור כל הלילה, האם יברך ברכות השחר?
ר' איתן גרתי


מגילת רות פרק א
ר' יעקב אביעד דואני


נדב ואביהוא
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בא' סיון תשע"ז

קוד השיעור: 7607

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת במדבר
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב מאיר אורליאן
הרב מאיר אורליאן
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב נחמן ארנרייך
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע