תנאי בפדיון הבן

תנאי בפדיון הבן

הרב דוד קב

קידושין - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
קידושין ח. דתניא עגל זה לפדיון בני וכו'
רמ"א שו"ע יו"ד סימן ש"ה סעיף י
הגהות רעק"א שם
כתובות עד. מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן וכו' תוד"ה תנאי

 

 

השיעור ניתן בג' תמוז תשע"ז

קוד השיעור: 7642

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

קידושין - שיעור עיון כללי
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
Rav Mordechai Willig
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע