Eshcolot 428 # Matot Masaei 5777

אשכולות 428 # מטות מסעי תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


התאוה לארץ ישראל
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


אישהּ הפרם וה' יסלח לה
יצחק שוקרון (א')


דברי א-להים חיים
בן-ציון סופר


מי נתן למשיסה יעקב // באגדות החורבן
משה יעקב גמליאל


בירור ניצוצות
ר' דניאל בוחבוט


הורשה וירושה
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בכ"ז תמוז תשע"ז

קוד השיעור: 7672

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת מטות מסעי
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע