Eshcolot 469 # Matot Masaei 5778

אשכולות 469 # מטות מסעי תשע"ח

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


השבטים והמטות
ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א


בניית הדייר העליון על תוספת בנייה של הדייר התחתון
משיעורי ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א


על מחלוקת סמויות בין רש"י לתוס' - חלק ב' | סוכה לג ע"ב
ר' תמיר רוצ'ס


על קמצא ובר-קמצא [לא] חרבה ירושלים
דביר קאץ (ד')


נחלה מבוהלת
מלאכי גוטמן


ושבו בנים לגבולם | קינה במלאת י"ג שנה לגירוש חבל קטיף
יעב"ץ


שאלות על הפרשה
ר' דניאל בוחבוט


קשה עלי פרידתכם...
אלמוג כהן

 

 

השיעור ניתן בא' אב תשע"ח

קוד השיעור: 8113

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת מטות מסעי
(זמן קיץ תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע