גיטין #07 - פלגינן דיבורא ופלגינן נאמנות

גיטין #07 - פלגינן דיבורא ופלגינן נאמנות

הרב דוד קב

מקורות לשיעור:
גיטין דף ח: איבעיא להו כל נכסי קנויין לך וכו'. -
מכות ז. אילעא וטוביה קריבא דערבא הוו וכו'. -
רי"ף שם (ג. בדפי הרי"ף) מביא ירושלמי "כתב כל נכסיו וכו' " עיין בר"ן שם.
רא"ש שם סימן י"ג י"ד ד"ה אילעי וטוביה.
רמב"ם פרק י"ד מהל' עדות הל' ז'.
רמב"ם פרק ז' מהל' עבדים הל' ב'.

 

 

השיעור ניתן בי"ח שבט תשע"ג

קוד השיעור: 8231

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

גיטין, פרק ראשון - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעג)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: