גיטין #08 - לפני עיוור במצות עשה

גיטין #08 - לפני עיוור במצות עשה

הרב דוד קב

מראה מקומות לשיעור:
גיטין דף י. תוספות ד"ה מצת כותי
כתובות ל. רעק"א בדרוש וחידוש שם, ד"ה ומ"ש בעולה לכהן גדול
סוכה י: נויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה וכו', מח' רב נחמן ורב הונא
רשב"א שם, ד"ה רב חסדא
ספר החינוך, מצוה רל"ב בגדר המצוה של לפני עיור

 

 

השיעור ניתן בב' אדר תשע"ג

קוד השיעור: 8232

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

גיטין, פרק ראשון - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעג)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: