העוסק במצוה פטור מהמצוה

העוסק במצוה פטור מהמצוה

הרב דוד קב

שיעור עיון לל"ג בעומר

מראה מקומות לשיעור:
שבת יא. ואם התחילו אין מפסיקין... אתאן לדברי תורה וכו' (על דברי המשנה ב י: עיין רש"י שם)
עיין תוספות ד"ה כגון רשב"י וחבריו.
רמב"ם הלכות ק"ש, פרק ב' הלכה י"ג וכס"מ שם.
רמב"ם הלכות ק"ש, פרק א' הלכה ז' ("וכל שאינו אומר אמת ויציב...") וכס"מ שם.

 

 

השיעור ניתן בי"ג אייר תשע"ד

קוד השיעור: 8646

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

ל"ג בעומר - שיעור ושיחות: בנוגע להנהגת רבי שמעון בר יוחאי (זמן קיץ תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: