שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראוין להעיד לה

שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראוין להעיד לה

הרב דוד קב

מראה מקומות לשיעור

שבועות ל.. מתני. שבועת העדות... ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד בפני בית דין. -
עיין שו"ת רעק"א סימן קע"ט ד"ה ומה דכתב הרמב"ם. -
שבועות לא. ראוין להעיד וכו' ... לאפוקי מלך ... לאפוקי משחק בקוביא... וכו'. - -
שבועות לה. ת"ר אמר לשנים משביע אני עליכם וכו'. -
עיין תומים סוף סימן ל"ו בעניין פסולי דרבנן האם גם עליהם נאמר הדין נמצא אחד מהם קרוב או פסול.

 

 

השיעור ניתן בי"ט סיון תשע"ד

קוד השיעור: 8647

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מסכת שבועות ל. - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע