נסכא דרבי אבא

נסכא דרבי אבא

הרב דוד קב

מראה מקומות לשיעור
שבועות לב: דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה וכו'
תוספות שם, ד"ה הוה לי כגזלן
בבא בתרא לג: דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה וכו'
תוספות שם לד. , ד"ה הוי מחויב שבועה

 

 

השיעור ניתן בי' תמוז תשע"ד

קוד השיעור: 8648

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שבועות לב: / בבא בתרא לג: - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע