המקדש בחיטי קורדניתא

המקדש בחיטי קורדניתא

הרב דוד קב

מראה מקורות לשיעור:
פסחים
ז. וניבטליה בשית ... אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקידושין.
רש"י שם, ד"ה אפילו בחיטי קורדנייתא: "... הא מתרצינן בכמה דוכתין כל דמקדש וכו'" .
פסחים כא: על דברי המשנה כא. עבר זמנו אסור בהנאתו "פשיטא, לא צריכא לשעות דרבנן וכו'

 

 

השיעור ניתן בכ' שבט תשע"ד

קוד השיעור: 8676

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

פסחים ז. - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: