מצות אכילת מצה ומהותה

מצות אכילת מצה ומהותה

הרב דוד קב

מראה מקורות לשיעור:
פסחים
לה: תנו רבנן יכול יוצא אדם ידי חובתו בטבל וכו' תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ וכו'. -
קידושין לז: ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח וכו'.
תוס' שם, לח. ד"ה אקרוב עומר והדר אכול: בירושלמי מקשה וכו'.

 

 

השיעור ניתן בד' אדר תשע"ד

קוד השיעור: 8677

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

פסחים - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: