ביום שלישי האחרון חולקו לבחורי הישיבה פרסים על מבחן העיון. קרוב ל200 בחורים קיבלו את ספריו של בעל השאגת אריה, טורי אבן וגבורות ארי. כזכור, התלמידים נבחנו במהלך זמן חורף על הסוגיות אותן למדו בעיון בפרק ראשון של מסכת בבא מציעא. חילכם לאוריתא!

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ביום שלישי האחרון חולקו לבחורי הישיבה פרסים על מבחן העיון. קרוב ל200 בחורים קיבלו את ספריו של בעל השאגת אריה, טורי אבן וגבורות ארי. כזכור, התלמידים נבחנו במהלך זמן חורף על הסוגיות אותן למדו בעיון בפרק ראשון של מסכת בבא מציעא. חילכם לאוריתא!