מלחמת חרבות ברזל עדכון מהישיבה #4

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מלחמת חרבות ברזל עדכון מהישיבה #4

בוגרים וידידים יקרים.
חודש עבר מאז פרוץ המלחמה, ורוב ככל התלמידים והאברכים שגוייסוֲ עדיין נמצאים איש איש על משמרתו.
נכון לעכשיו התלמידים בישיבה שוקדים על תלמודם בשלושה בתי מדרש נפרדים מטעמי בטיחות.
בע"ה בשבוע הבא יגיעו עוד מיגוניות, ואז נוכל לאחד בין שניים מהם.
ראש הישיבה הרב גבריאל סרף מסר שיעור כללי בנושא מבוא לדין מלאכה שאינה צריכה לגופה.
לאחר השיעור נסע הרב יחד עם תלמידים משנה ה לבקר את חבריהםֲ שגוייסוֲ בתחילת המלחמה. הרב מסר שיעור לתלמידים ולכלל החיילים הנמצאים איתם. הבחורים שמחו מאוד על הביקור והשיעור.