לא, כי אלמנה נשאתיך

לא, כי אלמנה נשאתיך

הרב זלמן נחמיה גולדברג


שיעורי עיון בחושן משפט


במשנה בכתובות נאמר שאשה שטוענת שנישאה כשהיא בתולה ובעלה טוען שנשאה אלמנה, צריכה להביא ראיה. ואם אין לה ראיה, אומר הרמב"ם, שהוא צריך להשבע שבועת מודה במקצת. וצריך להבין הרי לא נשבעים על קרקעות, וכתובה גובים מקרקעות?

 

 

השיעור ניתן בי"א כסלו תשע"ה

קוד השיעור: 6027

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

חושן משפט - שיעורי עיון (זמן חורף תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע