Eshcolot 412 # Truma 5777

אשכולות 412 # תרומה תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


ויקחו לי תרומה
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


צורת הלימוד בעיון
הרב אריה שטרן שליט"א


בשביל מה צריך משכן?
מרדכי דצקובסקי


הכשרתי מקצת נזקו | ב"ק י ע"ב
העורך


'תשעת הבתים' ופורים
אביעד בוכריס


'עין תחת עין' – כפשוטו!
בן-ציון סופר


אבנים עם לב אדם
ר' נתנאל גדז'


תרומה
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בה' אדר תשע"ז

קוד השיעור: 7409

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת תרומה
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב ידידיה כהנא
הרב ידידיה כהנא
ע
הרב חיים יעקב גולדוויכט <br> מרן ראש הישיבה זצ
הרב חיים יעקב גולדוויכט
מרן ראש הישיבה זצ"ל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב חיים יעקב גולדוויכט <br> מרן ראש הישיבה זצ
הרב חיים יעקב גולדוויכט
מרן ראש הישיבה זצ"ל
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע