גיטין ה ע"ב - ממזר

גיטין ה ע"ב - ממזר

הרב צבי שכטר

מראה מקומות לשיעור

גיטין ה: הולד ממזר
בבא מציעא נה: מח' ר"מ וחכמים אם עשו חכמים חיזוק לדבריהם
שבת סט. מח' ריו"ח ור"ל
ושם סט: מיתה במקום כרת עומדת וכו'
יבמות מט. שמעון התימני ותוס' שם
קידושין נה: כרת מדבריהם
גיטין ב: רוב בקיאים הם
שבת כג. רוב ע"ה מעשרין
רמב"ם פ"י מגירושין ה"ב
משנה עט: גט ישן... תנשא לכתחילה
משנה פא. פסלה מן הכהונה
גמ' פב: אפילו לא נתגרשה אלא מאישה ... פסלה מן הכהונה
תוספות עירובין יג. ד"ה אבל דהתם פסול מדרבנן
חי' רעק"א לשו"ע יו"ד סימן קנ"ז ע"ד הש"ך ססק"י

 

 

השיעור ניתן בג' כסלו תשע"ט

קוד השיעור: 8340

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

גיטין, פרק ראשון - שיעור עיון (זמן חורף תשעט)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב משה דימנטמן
הרב משה דימנטמן
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע