לבקר בהיכלו

לבקר בהיכלו'

הרב יצחק ג'מאל

מעשה בניצול שואה שחדל לשמור תורה ומצוות, לימים פגש אותו ראש ישיבת בריסק, ושאל אותו, אתה שגדלת כשומר תורה ומצוות, מדוע חדלת לעשות כן? בכה האיש ואמר, כי לאור מקרה שראה במחנה בשואה, החליט להפסיק לשמור מצוות. וסיפר לרב כי במחנה היו אלפי איש שחיו ברעב גדול ובעבודה קשה מעלות השחר עד הלילה, לימים הגיע יהודי חדש למחנה, ובידו סידור תפילה קטן, מיד נוצר תור ענק של כל תושבי המחנה לראות את הסידור ולקרוא ממנו קטעי תפילה. אך לתדהמתי ביקש הנ"ל מכל אחד שרצה להתפלל מהסידור, חצי ממנת הלחם הזעומה שקיבל לאותו יום. ואכן כך היה, כל אחד שבא להתפלל, נתן חצי ממנת לחמו היומית הזעומה, ורק לאחר מכן הורשה להתפלל מהסידור. ראיתי זאת והזדעזעתי, מספר אותו אדם לרב מבריסק, ומאותו יום החלטתי להפסיק לשמור מצוות, שהרי היאך מסוגל אדם לנצל אנשים מסכנים וחסרי ישע, לקחת את מעט פת לחמם עבור תפילה בסדור? ואז אמרתי לעצמי, אם זאת הדת, איני מעוניין בה!, שמע זאת הרב מבריסק, ואמר לאותו אדם, מדוע אתה רואה בעיניך רק את אותו האדם היחידי שעשה זאת וממנו אתה מסיק מסקנות ארוכות טווח, ואינך רואה באותו מעמד את מאות האנשים שעמדו בתור והיו מוכנים לתת את פת לחמם העלובה עבור תפילה באותו סידור ישן? את זה עליך לראות, ומהם עליך ללמוד את המסירות נפש לתורה ולתפילה בכל מצב ובכל גיל! שמע זאת אותו אדם פרץ בבכי וחזר בו.  


ממעשה זה למדנו כי שני אנשים יכולים לראות את אותו הדבר, אך כל אחד יראה זאת במבט שונה לפי נטיות לבו, וכמשפט הרווח בלשון העם, אפשר לראות חצי כוס מים, אחד יראה את חצי הכוס המלאה ואחד יראה את חצי הכוס הריקה. הכול תלוי באופיו ונטיית לבו של הרואה.  


הפסוק הפותח את פרשתנו  הוא 'שופטים ושוטרים תתן לך'- וכבר שאלו רבים מהי משמעות של התוספת 'לך' ומה צורך יש בה?


מזמור נפלא אנחנו אומרים בחודש אלול  מזמור כז' בתהילים- 'לדוד ה' אורי וישעי'  במזמור זה מבטא  דוד המלך את הכמיהה לשבת בבית ה' , דוד מרגיש ריחוק ומייחל מתי יזכה לשבת  בבית ה' כל ימי חייו ומוסיף דוד  'ולבקר בהיכלו' מהי משמעות בקשה זו של 'לבקר בהיכלו'? וכי דוד לא רוצה להיות באופן קבוע שם מדוע רק לבקר בהיכלו?


ייתכן שהמשמעות של 'לבקר בהיכלו' היא  מלשון ביקורת, כפי שנאמר בתורה על איסור להמיר בהמה   'לא יבקר בין טוב לרע'- המילה ביקור היא מלשון ביקורת , הבחנה והתבוננות מה טוב ומה רע.


וזוהי  המשמעות של המילה 'בוקר',  בעוד בערב  הכול מעורבב  ומבולבל ואי אפשר לראות נכון את המציאות  הרי שבבוקר הכל מתבהר  וניתן    לבדוק להבחין ולבקר בין הטוב לרע.


וזו עומק משמעותה  של מצות  ביקור חולים אין מגמתה של מצווה זו   ללכת לביתו של החולה בלבד  אלא לבקרולבדוק מה חסר לו במה אפשר להועיל לו. חז"ל שיבחו כ"כ מצווה זו ומסתבר שאין כוונתם רק לביקור בלבד אלא לדאגה למען החולה לשיפור תנאיו ובדיקה מה הוא נצרך.


ייתכן שזו כוונת דוד במשפט זה ,דוד מייחל לא רק לשבת בבית ה' אלא לבקר בהיכלו כלומר דוד לא מסתפק בלהיות בבית ה'  'לחזות בנועם ה'  אלא משתוקק להתעלות שם, לבדוק את עצמו לשפר את מבטו על החיים , להיטהר ולהזדכך עוד ועוד. ככל שאדם יותר זך, ככל שמבטו יותר טהור כך הוא רואה את הדברים בצורה נכונה ואמיתית יותר.


ייתכן להסביר בדרך רמז שהתורה מוסיפה  'תתן  לך' בראשית פרשתנו  כדי  ללמד את האדם כי הצווי למנות שופטים הוא  לא רק מינוי דיינים הדנים את העם  אלא כל אדם צריך לעשות שופטים  לעצמו , עליו לשפוט את דרכיו כל הזמן, לבקר את מעשיו כל  ואת מבטו על החיים,  מה הוא רואה טוב ונכון ומה הוא רואה בצורה שגויה , עלייתו הרוחנית של האדם   תלויה הרבה ביכולת שלו לבקר את עצמו לשפר את עצמו ולהתעלות כל שנה מעבר לדרגתו.


וזהו  עניינו של חודש אלול, חודש של חשבון נפש, בו מתבונן האדם מבקר את עצמו וזוכה לקרבת אלוהים.


יהי רצון שנזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, ומתוך לימוד התורה נזכה לבקר את מעשינו לשפר את דרכנו ולראות באור נכון את המציאות.

 

 

קוד השיעור: 9183

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב יצחק ג'מאל
הרב יצחק ג'מאל
ע
הרב יצחק ג'מאל
הרב יצחק ג'מאל
ע
הרב יצחק ג'מאל
הרב יצחק ג'מאל
ע
הרב יצחק ג'מאל
הרב יצחק ג'מאל
ע
הרב יצחק ג'מאל
הרב יצחק ג'מאל
ע
הרב יצחק ג'מאל
הרב יצחק ג'מאל
ע
הרב יצחק ג'מאל
הרב יצחק ג'מאל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע