ועד מוסר: עיוני תפילה #06

ועד מוסר: עיוני תפילה #06

BackBack to Main Page

By: Rav Efraim Rubinstein

ועד מוסר קצר בענייני תפילה: הכנה לתפילה - חיוב נטילת ידיים (זמן חורף תשע"ו)

Shiur ID: 6816

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: