ועד מוסר: עיוני תפילה #09

ועד מוסר: עיוני תפילה #09

BackBack to Main Page

By: Rav Efraim Rubinstein

ועד מוסר קצר בענייני תפילה: ברכת כהנים והגבהה (זמן חורף תשע"ו)

Shiur ID: 6895

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: