Hakdamot HaRambam LeChelek #02

Hakdamot HaRambam LeChelek #02

הרב שלמה פרידמן

 

 

השיעור ניתן בי"ג חשון תשע"ח

קוד השיעור: 7776

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעורים בהקדמות הרמב"ם # פרק חלק
(זמן חורף תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: