ישיבת כרם ביבנה

זמורות 119 - טבת תשע"ד

תוכן העלון:

על המלחמות / ראש הישיבה, הרב בן ציון אלגאזי שליט"א

מחלוקת בית שמאי ובית הלל / הגרז"ן גולדברג שליט"א

מאי חנוכה / בנצי סופר

סוגיא בלומדע'ס: האם מוהל יכול להיות שליח האב לכתחילה / ר' ניר ישי

הכר את המבקר - שמואל פינסון

עידכונים וחידושים

 

להורדה - לחצו על העלון