ישיבת כרם ביבנה

זמורות 129 - כסלו תשע"ה

תוכן העלון:

גיבורים ביד חלשים / הרב ישראל שטיינמץ שליט"א

י"ט כסלו - על שום מה? / ינון אברמשוילי (ד')

בימים ההם בזמן הזה / תמיר רוצ'ס (ד')

הכר את המבקר: הלל שחור (תותחנים)

האם המכבים היו דתיים?

 

להורדה - לחצו על העלון