ישיבת כרם ביבנה

זמורות 136 - אב תשע"ה

תוכן העלון:

ימי בין המצרים / הרב שרון יוסט שליט"א

שנה למבצע צוק איתן
איזה נצחון! / הרב משה גולדשטיין
מיומנו של לוחם גולני / ליאב דואני
מיומנו של שריונר / זאב זפרני

שנה לגירוש מגוש קטיף והשומרון
ושבו בנים לגבולם / יעקב עמיחי סופר

הכר את המשתחרר: אלעד נביאי

עדכונים וחידושים

להורדה - לחצו על העלון