ישיבת כרם ביבנה

זמורות 151 - טבת תשע"ז

תוכן העלון:

מאמר עורך
איתיאל סופר

'עקדת רחל'
הרב אברהם ריבלין שליט"א, משגיח רוחני

'אנכי אערבנו'
יוסף חלמיש

יסורין של אהבה
מרדכי דצקובסקי

הכּר את המבקר! # רב"ט אברהם חלמיש

עדכונים וחידושים

להורדה - לחצו על העלון