ישיבת כרם ביבנה

זמורות 137 - אלול תשע"ה

תוכן העלון:
נצחונם של ישראל ויבבת אויביהם / הרב אהרן פרידמן שליט"א
חיזוק לקראת ראש השנה / עזרא לרר (ד')
המלך יורד לעם / אביעד בוכריס (ד')
לימוד יומי / יעקב פלדמן (ד')
בין ארבעת המינים לתשובה / אושריאל בוכריס (ד')
הכר את המבקר: יעקב וולף
עדכונים וחידושים

להורדה - לחצו על העלון