ישיבת כרם ביבנה

זמורות 134 - סיון תשע"ה

תוכן העלון:

"קדמיתו פומייכו לאודנייכו" / הרב משה סתיו שליט"א

מה קיבלנו במתן תורה? / הרב נתנאל שושן

בכל יום יהיו בעיניך כחדשים / עידו קליין (ה')

גם בשבועות – אל תהיו חלביים! / תמיר רוצ'ס (ד')

תלמודו בידו / אביעד בוכריס (ד')

הכר את המבקר: עמיאל סרוסי

עדכונים וחידושים

 

להורדה - לחצו על העלון