Staff

Back to the List

Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut

Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut

הרב זכריה טובי שליט"א נולד בשנת תשי"א בבני-ברק כבן למשפחה של רבנים וצדיקים מיהדות תימן.

בישיבה התיכונית למד ב''אם הישיבות'' התיכוניות, "כפר הרא"ה" כתלמיד קרוב אל ראשי הישיבה הרב משה צבי נריה והרב אברהם צוקרמן זצ"ל.

באלול תשכ"ט הגיע לישיבת 'כרם ביבנה'. במסגרת ה'הסדר', שירת בהנדסה קרבית. בסיום ה'הסדר' החל את לימודיו בכולל בראשותו של הרה"ג דב אליעזרוב זצ"ל, רבה של קטמון ויבלח"א רה"י הרב מרדכי גרינברג שליט"א וקיבל סמיכה וכושר לרבנות עיר, מאת הרבנות הראשית לישראל.

בשנת תשל"ט היה מן הקבוצה המייסדת של כולל הדיינות בישיבה, בראשותו של הרב אריה ליהמן שליט"א.

בשנת תשמ"ז נתמנה ע"י מרן רה"י הרב ח"י גולדויכט זצ"ל לשמש כראש כולל לרבנות, תפקיד אותו הוא ממלא  עד היום.

הרב העלה את שיעוריו לכולל הרבנות על הכתב, והוציאם לאור בספריו "טל אמרתי", האחד עוסק בהלכות שבת, והשני בהלכות נידה ומקוואות.

 

לרשימת שיעורי הרב באתר לחץ כאן

לרכישת ספרי הרב באתר לחץ כאן

 

Contact Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut