Staff

Back to the List

Rav Aryeh Stern

Rav Aryeh Stern

הרב אריה שטרן שליט"א נולד בשנת תשכ"א בפתח תקוה ובה גדל.

למד בישיבה התיכונית-"מדרשית נעם" בפרדס חנה והיה תלמידו של הרב יהושע יגל זצ"ל.

בשנת תשל"ח הגיע לכרם ביבנה. במסגרת ההסדר שירת בתותחנים והמשיך לאחר מכן את לימודיו בישיבה ובכולל לסמיכה לרבנות מאת הרבנות הראשית, במקביל הכשיר את עצמו כמורה במכון להכשרת מורים שע"י הישיבה.

בשנת תשמ"ט נתמנה ע"י מרן רה"י, הרב ח"י גולדויכט זצ"ל לשמש כר"מ בישיבה. שעוריו ידועים במשנתם הסדורה דבר דבור על אופניו ומכאן גם בהירותם הטובה.

בשנים תשנ"ג – תשנ"ז שימש כראש כולל יום השישי הפותחת בפני התושבים מן הסביבה אפשרות להתענג על לימוד התורה יום אחד בשבוע במסגרת של שעורים מרתקים.

במקביל לעבודתו כר"מ בשנים תשנ"ו-תשנ"ט הרבה לעסוק בקירוב תלמידי הישיבות התיכוניות להיכל הישיבה וממילא לתלמוד תורה.

בשנת תשנ"ח החל בפעילות בין רבני ארגון "צהר" המקרב בין עולמה של התורה והיהדות לבין עולמם של כאלו שאינם שומרי תורה, וזאת ע"י התנדבות בסידור חופה וקידושין דבר שמקרב אותם לשמור על ערכי היהדות הבסיסים.

כמו כן הוא מרצה במדרשת אורות עציון.

למעבר לרשימת שיעורי הרב באתר - לחצו כאן.

Contact Rav Aryeh Stern