גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

אהרון בן יעקב

אהרון בן יעקב

נולד בט' אלול תש"ח, בחדרה. בוגר ישיבת בנ"ע נתניה,ישיבת "עזתה".

נפל בעת מילוי תפקידו בי"ז שבט תשכ"ט.

סיפור של חברים שהיו עם אהרן במוצב בשליחות הרבנות הצבאית: "כחיילים שלא מן המנין, היינו פטורים בעצם מכל תפקיד בטחוני שהיה מוטל על החיילים. למרות זאת ביקש אהרן ממפקד המוצב שיטיל גם עלינו תפקידי שמירה. מעתה, לא היינו כזרים בעיני החבר'ה וזמני השמירה נוצלו גם הם לשיחות עם החיילים. בחג צמו כמעט כולם ולמחרת הניחו תפילין ואף היה חיל שביקש שיארגנו לו תפילין צבאיות, ואהרן כמובן דאג שסמל הדת יתן לו את התפילין המבוקשות.

יהי זכרו ברוך