גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

יחיאל פז (זלוטשבסקי)

יחיאל פז (זלוטשבסקי)

נולד בר"ח אדר ב' תש"ג בתל אביב, למד בישיבת הישוב החדש. לאחר שנתיים בישיבה עבר ללמוד בישובי ספר.

נפל בתעלה במלחמת יום הכיפורים ביום שני פרשת נח, כ"ו בתשרי תשל"ד.

באלול תשכ"א , לאחר חמש שנות לימוד בישיבת הישוב החדש בתל אביב, החל את לימודיו בישיבה.

התבלט באהבתו לעם ישראל וארצו. שירותו בצבא היה מתוך התלהבות, ואת שירות המילואים ראה תמיד כזכות גדולה שנתגלגלה לידו, לשרת את העם.

היה צאצא למשפחה בעלת שרשים עמוקים שיונקים מאדמת ארץ ישראל. ואף הוא המשיך את מסורת המשפחה בגידול אתרוגים, ועסק בזה מתוך שמחה של מצוה. מצות ישוב ארץ ישראל ומצות ארבעת המינים.

איש חסד ואמת שחוט של חסד משוך על פניו, ומשום כך היה אהוב על כל יודעיו ומכריו. נהרג במלחמת יוה"כ- בהיותו מפקד טנק- בגדה המערבית של תעלת סואץ. אשתו, רותי, ממשיכה לחנך את שלושת ילדיהם לתורה ולמצוות.

יהי זכרו ברוך