גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

מיכאל יצחק מליק

מיכאל יצחק מליק

נולד בכ"ב תשרי תשי"א ברחובות, בוגר ישיבת הישוב החדש.

נפל במלחמת יום הכיפורים בי"א תשרי תשל"ד.

במהומת הקרב במוצאי יום הכיפורים, הגיע למחנה והתחיל לחמש ולזווד טנק. לאחר מכן הצטרף לצוותו המקורי. מספר חבר לצוות:"יצחק חימש את כל הטור בכוחות עצמו. למרות שלא היה מבעלי הגוף, עבד, רץ וארגן הכל ללא ליאות. לאחר מכן עלו לרמה ונכנסו לקרב בנפח. לפתע ראינו צללית של טנק. הראשון שזיהה אותו כטנק סורי היה יצחק, מאחר שהמפקד גטמן הי"ד היה קצר רואי, נאלץ יצחק עצמו לכוון את התותח אל הטנק הסורי. ירינו בו ופגענו בו. לאחר מכן ניתנה פקודה להכנס למחנה נפח. לפתע גילינו שמונה טנקים סוריים גולשים במדרון לעברנו, סימננו למפקד שירד לעמדת המתנה, שניות אחדות לאחר מכן, פגע פגז שני בתא הטען קשר ומפגיעה זו נהרג יצחק".

יהי זכרו ברוך