גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

גבריאל קראוס

גבריאל קראוס

נולד בב' אדר תשל"ב.

עלה בסערה השמימה בפיגוע האוטובוס בירושלים בה' אדר תשנ"ו.

גבריאל הי"ד, בן מיכאל ויהודית קראוס, היה גיבורו של ה' בלימודיו בישיבה התיכונית "חורב" בירושלים והתחבב על כל חבריו. הוא ידע לעזור לכל חבר ואדם שהיה נזקק לעזרה בכל דבר. מטבעו היה שקט ובצניעותו לא נודעה עמידתו מאחורי פעולות רבות בעזרה ובצדקה לציבור ובפעילויות חברתיות.

ידיו היו לו רב ובכל אשר עשה הצליח ה' דרכו, בלימודיו בישיבת כרם ביבנה ובשירותו הצבאי בשריון.

לב שמח וחיוך תמיד סימלו את גבי יותר מכל, ובמיוחד הורגשו בזמן שמחות חבריו.

ביום ה' באדר תשנ"ו, בדרכו להתיצבות לשירות מילואים, נגדע פתיל מהלך חייו הצעיר בפיגוע רצחני בקו 18 בירושלים, ה' יקום דמו.

עליה לקברו ביום הזיכרון תשע"ו

יהי זכרו ברוך