גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

אביעזר הלוי לוין

אביעזר הלוי לוין

נולד בירושלים בד' אדר א' תש"ח.

נפל ברמת הגולן, דרומית לקונייטרה בי"ב שבט תשכ"ט.

אביעזר, בן יצחק ז"ל ואהובה תבדל"א, למד בבית הספר היסודי "מעלה" ובישיבה התיכונית "נתיב-מאיר". לאחר מכן המשיך את לימודיו במשך שנה אחת בישיבת "כרם ביבנה" וכל זאת בהשתתפות פעילה בגרעין "שלהבת" ב "עזרא".

בשנת תשכ"ו התגייס לצה"ל, סיים בהצלחה קורס קצינים והשתלב בחטיבת גולני. מידותיו התרומיות של אהבת תורה, ענוה ומסירות, הדריכוהו בכל צעד ושעל במהלכי חייו. במיוחד היו נר לרגליו בלימודו בישיבה העמקה וירידה בהבנת הפרטים, ומתוך זה גם בשרותו בצבא, דאגה לכל פיקודיו.

מפקדו תיאר דמותו: "כולם היכירוהו וכולם אהבוהו". ועליו אמר רבו ראש ישיבת "נתיב מאיר" הרב אריה בינה זצ"ל, "שנפל בעצם פעולה נהדרת למען העם והארץ מתוך מסירות נפש.

יהי זכרו ברוך