גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

שלום דניאל פריי

שלום דניאל פריי

נולד בלונדון בכ"ז אלול תשכ"ז.

ביום י' אלול תשנ"ה נרצח במעלה מכמש, ע"י מחבל שחדר לביתו ופצע את אשתו מרה לבית הריס.

שלום דניאל הי"ד, בן לאברהם ורות פריי, למד בבית הספר "חשמונאים" בלונדון. הוא השתתף בלימוד תורני מוגבר ושימש כמדריך בתנועת הנוער "סיני" במשך שלוש שנים. כמו כן ארגן מנין לצעירים באיזור גולדרס גרין.

למד בישיבת "כרם ביבנה" במשך השנים תשמ"ד ותשמ"ה. מלבד התמסרותו ללימודים, שימש כמורה מדריך לקבוצת תלמידים מאנגליה ששהו בגבעת ושינגטון במשך חצי שנה.

עם שובו לאנגליה הוא נתקבל כאחד מתוך שמונה עשרה מובחרים ללמודי מחשבים ב"אמפיריל קולג'". בתש"ן, התחתן עם מרה לבית הריס משיקגו, סטודנטית באוניברסיטה העברית ולאחר שנה נולדה בתם הבכורה רחל, וקבעו את ביתם במעלה מכמש.

דני ומרה בלטו בפעילותם למען ארץ ישראל במסגרת "יבנה עולמי".

דני אהב אהבה עמוקה את ארץ ישראל, וחיוכו המתמיד לא מש ממנו. בלט בפעילותו הציבורית, במידת הנהגה בין אדם לחבירו והיה בין ראשי כל מפעל צדקה וחסד.

 

עליה לקברו ביום הזיכרון תשע"ו

יהי זכרו ברוך