גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

שמואל אהרון מרמלשטיין

שמואל אהרון מרמלשטיין

נולד במונטריאול- קנדה בי"ח ניסן תשכ"א, בוגר ישיבה אוניברסיטה.

נפל בליל שבת קודש פרשת אמור בי"ז אייר תש"ם מכדורי מרצחים בעיר הקודש חברון, בדרכו מתפילת ערבית לסעודת שבת.

כל אדם שידע את שמואל אהרן הכיר בו מיד שבן תורה הוא בכל הליכותיו. כל תוכו ישרות עמוקה וענווה קורנת. בפרטים הקטנים מתגלה האדם, ויעיד המקרה הבא שאירע בערש"ק בדרכו ליעדו האחרון- עיר האבות, על מקצת ממידותיו הטובות: בדרכו לחברון הגיע שמואל אהרן לסוף תור ארוך של ממתינים לאוטובוס, בראש התור המתינה קבוצה מחביריו, אשר באופן טבעי הציעו לו להצטרף אליהם, ובכך להמנע מהמתנה ממושכת. שמואל סירב ובתום דרכו ויושר לבבו נעמד בסוף התור.

מקרה זה מאפיין את אישיותו של שמואל אהרן אשר רוח ביהמ"ד ניכרה בו בכל מקום. שמחת לימוד התורה שהאירה פניו בחיוכו הידוע והכרת התודה שאותה הביע תמיד, הפכוהו למיוחד ואהוד על כולם.

יהי זכרו ברוך