גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

זאב רויטמן

זאב רויטמן

נולד בי' בטבת תש"ך בירושלים, בוגר יב"ע נתניה.

היה מט"ק בגיזרה הצפונית במלחמת "שלום הגליל".

נפל עם חבירו חובב לנדוי הי"ד, בכ' סיון תשמ"ב במארב סורי בגיזרה המזרחית בלבנון.

זאב היה בעל מחשבה בוגרת עמוקה ורצינית מחד, ומאידך, איש מעשה פעיל בחבורה. שקדן, ענוותן וצנוע, ששילב הלכה למעשה את לימוד התורה עם שלימות המידות.

קשה לתאר חתונה של החבר'ה ללא זאב, שהיה מרכז החתונה בכל המובנים.

הוא היה מרכז השמחה ומסורת היתה אצלו שהיה הראשון לקחת את החתן על כתפיו.

את חייו סיים בשירה עם חביריו ובדברי עידוד וחיזוק שנשא בטרם היציאה לקרב.

זאב זכה לקדש את ה' בחייו וגם במותו.

יהי זכרו ברוך