Staff

Back to the List

Rav Ori Fisher

Rav Ori Fisher

הרב אורי בצלאל פישר שליט"א נולד בשנת תשל"ח במונטריאל, קנדה. הוריו באו כשליחים לחוץ לארץ, ולימדו במספר בתי ספר במורטריאל. לאחר מכן אביו נעשה חזן במספר קהילות בחוץ לארץ. בעקבות כך הרב פישר עבר לגור וללמוד במספר קהילות בחוץ לארץ. למד בישיבת "אור חיים" בטורונטו – באותה עת הראש ישיבה היה הרב דוד שליט"א (כעת ראש ישיבת גרוס בארץ ישראל). רבו של הרב פישר היה הרב שלמה גמרא שליט"א. הרב פישר זוקף לו זכויות רבות בלימודיו. כשהיה בכיתה י' משפחתו חזרה לארץ ישראל ואז הוא למד בישיבת "קרית הרצוג" בבני ברק, שם זכה להתקרב לראש ישיבת קרית הרצוג, הרב משה צבי וקסלר שליט"א, ועוד זכה ללמוד איתו חברותא.
בשנת תשנ"ז התחיל את לימודיו בישיבת כרם ביבנה. שם התחיל את לימודיו אצל הרב ישי בוכריס (כעת אב"ד באשקלון) וזכה ללמוד ממנו שנתיים. לאחר מכן למד שנתיים אצל הרב ציון לוז (כעת אב"ד בבאר שבע). לאחר מכן למד רבנות ודיינות – למד אצל הרב בנימין בארי שליט"א, ראש כולל דיינות בכרם ביבנה ולשעבר דיין בבית דין העליון בירושלים. הרב פישר רואה את הרבנים הללו כאלו שהשפיעו עליו בכל לימודיו ובדרך חייו.
בשנת תשע"ג סיים את לימודי הדיינות וקיבל לאחרונה כושר לדיינות.
החל משנת תשע”ג הוא משמש כר"מ בישיבת כרם ביבנה.
הרב פישר כתב את הספרים: הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, גר המתגייר (כרך א), דיון הלכתי רעיוני בנושא עמלק וערך מספר ספרים.

Contact Rav Ori Fisher